WRD 170 (Q)

  • největší představitel řady deskových vyvrtávaček z produkce TOS VARNSDORF a.s.
  • určeny pro přesné a vysoce produktivní souřadnicové vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli.
  • podle potřeb technologie lze stroje doplnit upínacím polem sestaveným z upínacích desek nebo jedním i více přídavnými stoly
  • stroje je možno doplnit řadou přídavných technologických zařízení, které značně rozšiřují technologické možnosti stroje
  • stroje jsou souvisle řízeny řídícím systémem SINUMERIK 840D, HEIDENHAIN iTNC 530 nebo FANUC 31i
  • na přání zákazníka lze stroj dodat též v provedení s průměrem pracovního vřetena 160 mm

Základní varianty stroje

  • WRD 170 – základní provedení stroje
  • WRD 170 Q – provedení stroje s automatickou výměnou nástroje (AVN)

Konstrukční skupiny stroje

Vřeteník

Těleso vřeteníku je dělené, jeho vnitřní část nese masivní smykadlo vybavené elektromechanickou kompenzací deformací při výsuvu smykadla. Náhon vřetena je odvozen od výkonného elektrického regulačního pohonu přes robustní převodovou skříň. Dva mechanické stupně jsou řazené automaticky – elektricky ovládaným přesouvačem. Hmotnost vřeteníku je kompenzována silou teleskopického hydraulického válce.

Stojan

Těleso stojanu je provedeno jako ocelový svařenec.

Elektroskříň

Obsahuje základní modul řídicího systému, komponenty řízení pohonů posuvů i vřetena a další elektrické prvky od renomovaných firem.

Hydroagregát

Zdrojem tlakového oleje pro mazání vodicích ploch je mazací agregát umístěný společně s hydroagregátem na saních stojanu.

Plošina pro obsluhu

Ovládání stroje je soustředěno na hlavním ovládacím panelu umístěném na samostatně vertikálně i horizontálně přestavitelné plošině pro obsluhu

Dodavatel:
Doba dodání: