WRD 130/150 (Q)

  • dvojtyp strojů se stejnou koncepcí a rámem, ale s rozdílnými výkony hlavního motoru, vřeteníky a otáčkami vřetena
  • přesné a vysoce produktivní souřadnicové vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností nebo prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny a oceli.
  • podle potřeb technologie lze stroje doplnit upínacím polem sestaveným z upínacích desek nebo jedním i více přídavnými stoly
  • stroje je možno doplnit řadou přídavných technologických zařízení, které značně rozšiřují technologické možnosti stroje
  • stroje jsou souvisle řízeny řídícím systémem SINUMERIK 840D, HEIDENHAIN iTNC 530 nebo FANUC 31i
  • na přání zákazníka lze typ WRD 150 dodat též v provedení s průměrem pracovního vřetena 160 mm

Základní varianty stroje

  • WRD 130 – základní provedení stroje
  • WRD 130 Q – provedení stroje s automatickou výměnou nástroje (AVN)
  • WRD 150 – základní provedení stroje
  • WRD 150 Q – provedení stroje s automatickou výměnou nástroje (AVN)

Vřeteník

Základní těleso je tuhý odlitek z šedé litiny, stejně jako jeho další související část tvaru L, která vytváří vedení pro smykadlo. Náhon vřetena je proveden ozubenými převody se dvěma mechanickými stupni řazenými automaticky – elektricky ovládaným přesouvačem. Hmotnost vřeteníku je kompenzována silou teleskopického hydraulického válce.

Stojan

Těleso stojanu je provedeno jako ocelový svařenec.

Elektroskříň

Obsahuje základní modul řídicího systému, komponenty řízení pohonů posuvů i vřetena a další elektrické prvky od renomovaných firem.

Hydroagregát

Zdrojem tlakového oleje pro mazání vodicích ploch je mazací agregát umístěný společně s hydroagregátem na saních stojanu.

Plošina pro obsluhu

Ovládání stroje je soustředěno na hlavním ovládacím panelu umístěném na samostatně vertikálně i horizontálně přestavitelné plošině pro obsluhu.

Dodavatel:
Doba dodání: