WH(Q) 105 CNC

  • moderní výkonný souvisle řízený obráběcí stroj
  • vysoké řezné parametry a široký komfort technologických funkcí tento stroj předurčují pro aplikaci i velmi náročných technologických operací
  • uplatnění nachází při efektivním obrábění dílců skříňovitého charakteru z více stran, ale i při obrábění forem a jiných tvarově složitých obrobků
  • stroje jsou souvisle řízeny řídicím systémem SINUMERIK 840 D, HEIDENHAIN iTNC530 nebo FANUC 31i

Základní varianty stroje

  • WH 105 CNC – základní provedení stroje
  • WHQ 105 CNC – provedení stroje s automatickou výměnou nástroje (AVN)

Vřeteník

Vřeteník „N“ – je vhodný především pro výkonové silové obrábění. Maximální otáčky umožňují provádět dokončovací operace. Charakteristika průběhu točivého momentu předurčuje stroje vybavené vřeteníkem „N“ k použití větších frézovacích hlav a lícních desek.

Vřeteník „R“ – rychloběžné provedení vřeteníku určené zejména pro přesné výkonové obrábění vysokými řeznými rychlostmi. Zároveň je však možno využít maximálního instalovaného výkonu.

Vřeteník „R4“ – stroj v provedení s vřeteníkem „R4“ je vhodné trvale vybavit kompresorovou chladnicí OLAER KRO 30D nebo SCHIMPKE DK 28-V.

Stojan

Stojan stroje je optimálně dimenzovaný odlitek ze šedé litiny.

Otočný pracovní stůl

Ve svém středu je opatřen rotačním snímačem, který umožňuje automatické polohování stolu s inkrementem 0,001°. Stůl je po dosažení cílové polohy automaticky hydraulicky zpevňován

Elektroskříň

Obsahuje základní modul řídicího systému, komponenty řízení pohonů posuvů i vřetena a další elektrické prvky od renomovaných firem.

Hydroagregát

Zdrojem tlakového oleje pro mazání vodicích ploch je mazací agregát umístěný společně s hydroagregátem na saních stojanu.

Dodavatel:
Doba dodání: