WHN 110 (Q, MC)

 • stroj špičkové technické úrovně charakterizovaný vysokou technickou úrovní, vysokými parametry a širokou možností výběru optimální varianty provedení stroje
 • Základní varianty stroje:

  • WHN 110 – základní provedení stroje
  • WHN 110 Q – provedení stroje s automatickou výměnou nástroje (AVN)
  • WHN 110 MC – provedení stroje charakteru obráběcího centra s automatickou výměnou nástroje (AVN) a s automatickou výměnou palet (AVP).
 • je určen pro náročné uživatele, kteří pro svoje technologické potřeby požadují moderní kvalitní obráběcí stroj s velkým řezným výkonem, vysokou přesností a rozsáhlým komfortem technologických funkcí
 • široký výběr různých variant jim umožňuje zvolit optimální provedení odpovídající jejich specifickým podmínkám
 • stroje jsou souvisle řízeny řídicím systémem SINUMERIK 840 D, HEIDENHAIN iTNC530 nebo FANUC 31i

Vřeteník

Vřeteník „N“ – je vhodný především pro výkonové silové obrábění. Maximální otáčky umožňují provádět dokončovací operace. Charakteristika průběhu točivého momentu předurčuje stroje vybavené vřeteníkem „N“ k použití větších frézovacích hlav a lícních desek.

Vřeteník „R“ – rychloběžné provedení vřeteníku určené zejména pro přesné výkonové obrábění vysokými řeznými rychlostmi. Zároveň je však možno využít maximálního instalovaného výkonu.

Stojan

Stojan stroje je optimálně dimenzovaný odlitek ze šedé litiny.

Pracovní stůl nebo technologická paleta

Obrobky lze upínat na pracovní stůl v provedení podle potřeby buď otočném nebo neotočném resp. na technologickou paletu.

Automatická výměna palet

Stroj v provedení MC standardně obsahuje výměnu dvou palet, které jsou v automatickém cyklu vyměňovány mezi dvěma stacionárními manipulátory palet a upínacím otočným stolem.

Elektroskříň

Obsahuje základní modul řídicího systému, komponenty řízení pohonů posuvů i vřetena a další elektrické prvky od renomovaných firem.

Hydroagregát

Zdrojem tlakového oleje pro mazání vodicích ploch je mazací agregát umístěný společně s hydroagregátem na saních stojanu.

Dodavatel:
Doba dodání: