WHM 130X

Horizontální vyvrtávačka s charakteristickým rozložením pojezdů – podélný pohyb vykonává stůl, příčný pohyb stojan a svislý pohyb vřeteník.. Výsuvné vřeteno má plynulou regulaci otáček ve 2-stupních.
Stroj ve spojení s moderními souvislými řídícími systémy umožňuje opracování všech druhů materiálů včetně slitin hliníku, všemi druhy řezných nástrojů včetně keramických materiálů. Stroj je zvláště vhodný pro opracování složitých tvarových skříňovitých výrobků nebo forem.

Hlavní rysy stroje:
– tuhá litinová konstrukce
– tvrzené broušené vodící plochy, protiplochy obložené umělou hmotou
– teleskopické kryty na podélném a příčném vedení
– kuličkové šrouby ve všech osách
– přímé odměřování polohy pomocí elektrooptických pravítek, přesný úhlový snímač na ose B – 60-ti místný zásobník nástrojů ISO 50
– otočný stůl min. krok 0,001o, v polohách 0-90-180-270o mechanicky indexovaný
– obrobek až do hmotnosti 5 000 kg
– hydraulické zpevňování otočného stolu
– vřeteno uloženo v přesných valivých ložiskách
– chlazení vřetene
– pracovní vřeteno o průměru 110 mm, vysouvané až 550 mm (osa W)
– plynulá regulace otáček vřetene ve 2-stupních mechanicky řazených
– hydraulické zpevňování osy W
– pneumatické clona proti vniku kapaliny nebo nečistoty do vřetene
– automatické mazání vodících ploch
– souvislé řídící systémy HEIDENHAIN iTNC 530 nebo FANUC 18i-MB

Dodavatel: M-MOOS spol. s r.o.
Doba dodání: 3 měsíce