WHM 110K

Horizontální vyvrtávačka má klasicky řešené pojezdy, tj. podélný a příčný pohyb vykonává stůl, svislý pohyb vřeteník.. Výsuvné vřeteno má plynulou regulaci otáček ve 2-stupních.
Stroj ve spojení s moderními souvislými řídícími systémy umožňuje opracování všech druhů materiálů včetně slitin hliníku, všemi druhy řezných nástrojů včetně keramických materiálů. Stroj je zvláště vhodný pro opracování složitých tvarových skříňovitých výrobků nebo forem.

Hlavní rysy stroje:

– tuhá litinová konstrukce
– tvrzené broušené vodící plochy, protiplochy obložené umělou hmotou a nadlehčované
– vzdálenost osy vřetene od upínací plochy stolu – vzdálenost konce vřetene od osy stolu- teleskopické kryty na podélném a příčném vedení
– kuličkové šrouby ve všech osách
– přímé odměřování polohy pomocí elektrooptických pravítek v osách X, Y, Z, rotační snímačv ose W, přesný úhlový snímač na ose B

– 40-ti místný zásobník nástrojů ISO 50
– otočný stůl jako osa B
– obrobek až do hmotnosti 5 000 kg (WHM 130-K – 8000 kg) – vřeteno uloženo v přesných valivých ložiskách

Vřeteno :

– kužel vřetene
– průměr výsuvného vřetene
– otáčky vřetene – plynule ve 2-stupních – max. kroutící moment

– chlazení vřetene
– pracovní vřeteno o průměru 110 mm (WHM 130-K 130 mm), vysouvané až 600 mm, (800mm) -osa W

– plynulá regulace otáček vřetene ve 2-stupních mechanicky řazených
– automatické mazání vodících ploch
– vyvažování vřeteníku
– souvislé řídící systémy HEIDENHAIN iTNC 530 nebo FANUC 18i-MB

Normální provedení stroje :

– elektrooptické lineární přímé odměřování na osách x, Y, Z,rotační snímač W – bezpečnostní kryt pracovního prostoru (CE)
– přesný úhlový snímač na ose B
– chlazení vřetene

– automatickým centrální mazáním
– chlazený elektrorozvaděč
– 40-ti místný zásobník nástrojů ISO 50
– řídící systém HEIDENHAIN iTNC 530 – osvětlení pracovního prostoru
– ruční kolečko
– chladící systém
– kotvící materiál

whm110k

Dodavatel: M-MOOS spol. s r.o.
Doba dodání: 3 měsíce