WH 10 CNC

 

  • nejmenší CNC řízený stroj z produkce TOS VARNSDORF a. s., který vznikl postupnou modernizací strojů WHN 9 A/B
  • nákladově výhodné řešení moderního obráběcího stroje při aplikaci moderních konstrukčních prvků
  • stroj je vhodný pro sériovou výrobu a pro náročné technologické využívání
  • stroje jsou souvisle řízeny řídicím systémem SINUMERIK 840D, HEIDENHAIN iTNC 530 nebo FANUC 31i

Konstrukční skupiny stroje

Vřeteník

Vřeteník obsahuje kompletní uzly a mechanismy uložení a náhonu vřeten a podélného výsuvu pracovního vřetena (souřadnice W) včetně upínání nástroje. Na čelo vřeteníku je možno připevnit snímatelné zvláštní technologické příslušenství typu vodicí podpěry, lícní desky, frézovací hlavy apod.

Stojan

Stojan stroje je optimálně dimenzovaný odlitek ze šedé litiny.

Otočný pracovní stůl

Ve svém středu je opatřen rotačním snímačem, který umožňuje automatické polohování stolu s inkrementem 0,001°. Stůl je po dosažení cílové polohy automaticky hydraulicky zpevňován.

Elektroskříň

Obsahuje základní modul řídicího systému, komponenty řízení pohonů posuvů i vřetena a další elektrické prvky od renomovaných firem.

Hydroagregát

Zdrojem tlakového oleje pro mazání vodicích ploch je mazací agregát umístěný společně s hydroagregátem na saních stojanu.

 

Dodavatel:
Doba dodání: