MCU 2000 SPEED

STANDARDNÍ PROVEDENÍ STROJE MCV 2000 SPEED A NORMÁLNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ

Vřeteno: provedení SPEED kužel ISO 40; otáèky 12 000 min-1 ¡ CNC øídící systém – HEIDENHAIN iTNC 530
Digitální pohony os X, Y, Z a vřetena
Lineární pravítka

Teplotní kompenzace nosné konstrukce
Zásobník nástrojů – 56 poloh
Boční plnění zásobníku nástrojů
Chladící agregát pro vnější chlazení nástrojù s filtrací ¡ Programovatelná tryska chlazení

Centrální mazání
Dopravníky řísek
Krytování pracovního prostoru

Osvětlení pracovního prostoru

Pruůvodní dokumentace

 

ZVLÁŠTNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ

Středové chlazení nástrojů – 20 bar
Systém minimálního mazání nástroje
Videosystém pro sledování místa řezu
Elektronické ruční kolečko HR 410 HEIDENHAIN

Otočný stůl (4.řízená osa)
Otočný a sklopný stůl (4. a 5. řízená osa)
3D snímací sonda
Nástrojová sonda
Zvedací zřízení

 

ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ STROJÙ DLE POŽADAVKÙ ZÁKAZNÍKÙ

Pracovní řetena: provedení SPRINT – kužel HSK – A63; otáèky 18 000 min-1 ; provedení POWER – kužel ISO 50 nebo HSK – A100; otáčky 8 000 min-1

Délkové varianty stroje – pojezd v ose X: 3 000 mm; 4 000 mm ¡ Zdvih v ose Y: 1 500 mm
Druhý zásobník nástrojů – 56 poloh
Jiné napětí než 3×400 V; 50Hz

Dodavatel: KOVOSVIT MAS, a.s.
Doba dodání: 2 měsíce