K’MX 732 EVO

Dlouhotočný automat MANURHIN K’MX 732 EVO je určen pro produktivní obrábění součástí z tyče o maximálním průměru 32 mm. Vzhledem k vrtání vřetene 37 mm není nutná úprava konců tyče na menší průměr pro uchycení kleštinou podavače tyčí. Stroj je standardně vybaven dvěma elektrovřeteny, rotačním vodícím pouzdrem, synchronizovaným s hlavním vřetenem. Sedum lineárních CNC os (X1, Y1, U1, V1, Z1, Z2, W1) a dvě rotační CNC osy (C1, C2) umožňují obrábět produktivně jednodušší i složitější dílce. Díky konstrukčnímu řešení stroje lze obrábět až čtyřmi nástroji současně. Velkou výhodou je paralelní soustružení nebo frézování dvěma nástroji současně. Volitelně lze stroj vybavit poháněnými nástroji na zadní i přední nástrojovou desku.
Zdvih vřeteníku lze využít pro soustružení až 400 milimetrů dlouhých dílců na jedno upnutí. Stroj je dodáván s automatickým podavačem minimálně třímetrových tyčí s odměřováním a se zásobníkem tyčí. Dílce nad 170 mm je možné volitelně vyvádět i skrz sekundární vřeteno. Délka obrobku je u tohoto typu strojů omezena v podstatě pouze délkou tyče. Snadná instalace nástrojů na nástrojových deskách umožňuje úspěšné použití tohoto stroje pro série počínaje řadově stovkami kusů.

Hlavní vřeteno
Max. velikost tyče ø 32 mm
Vrtání vřetena ø 37 mm
Výkon elektrovřetena 15/25 kW
Maximální otáčky elektrovřetena 8 000 min-1
Zdvih vřeteníku (osa Z1) 410 mm
Pomocné vřeteno
Maximální velikost tyče ø 32 mm
Vrtání vřetena ø 37 mm
Výkon elektrovřetena 3,7/5,5 kW
Maximální otáčky elektrovřetena 10 000 min-1
Zdvih nástrojových desek – horizontální 45 mm
Zdvih nástrojových desek – vertikální 180 mm
Zdvih osového suportu (vertikální) 260 mm
Max. délka souč. pro přední vyhození 170 mm
Osy
Počet řízených lineárních os 7
Rychloposuv 30 m/min

 

Dodavatel:
Doba dodání: