BUB 40 B Profi

Bruska BUB 40 B Profi je určena pro broušení v automatických cyklech a současně umožňuje i ruční broušení. V základním provedení je stroj vybaven cca. dvaceti připravenými programy s možností dalších SW opcí. Programování je prováděno dialogovým způsobem (parametrické zadávání hodnot) pomocí připravených programů na stroji nebo přímo programováním pomocí ISO kódu. Broušení ruční i v automatických pracovních cyklech je určeno pro broušení vnějších rotačních a kuželových ploch obrobků podélným nebo zapichovacím způsobem. Stroj umožňuje broušení čelních ploch při použití zařízení pro vnitřní broušení (jiné provedení),vnitřních válcových a kuželových otvorů aj.. Obrobky je možné upínat mezi hroty, letmo do sklíčidla, kleštin, případně na magnetickou upínací desku unášecího vřeteníku. Unášecí vřeteník, brousící vřeteník a vrchní stůl lze pro broušení kuželů ručně natočit, případně brousit kužely SW opcí broušení kuželů interpolací os X-Z. Stroje v provedení Profi jsou vybaveny ŘS Siemens 840 D sl.

Provedení stroje

Provedení stroje CE, řídicí systém SIEMENS Sinumerik 840 D sl, operátorský panel OP 010 s 10″ monitorem, řízené osy X – přísuv brousicího vřeteníku, Z – posuv stolu v základním provedení , ruční kola pro osy X a Z, částečná kapotáž s ručně ovládanými dveřmi.

Technické parametry
Oběžný Ø 400 mm
Vzdálenost mezi hroty max. 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 mm

Hmotnost obrobku upnutého:

v hrotech max. 500 kg
v hrotech a opěrkách * 700 kg
letmo, včetně upínače, max. * 100, (250*) kg

* jiné provedení nebo zvláštní příslušenství

Dodavatel:
Doba dodání: